wieczorowapora.pl

Blog wielotematyczny o motoryzacji, internecie i lifestyle

Motoryzacja

Amortyzacja samochodu – co warto o niej wiedzieć?

Amortyzacja samochodu – co warto o niej wiedzieć?

Należy mieć świadomość, że samochód osobowy, który jest warty więcej niż 10 tysięcy złotych, a także jest użytkowany w określonej firmie, powinien został wpisany do ewidencji środków trwałych. W najprostszym możliwym ujęciu oznacza to, że jego wartość można bez większego problemu obliczyć, jako koszt uzyskania przychodu. Nie można jednak zapomnieć, aby rozłożyć ją na raty odpisów amortyzacyjnych. Jak powinna dokładnie wyglądać amortyzacja samochodu?

Amortyzacja liniowa

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że nowe samochody osobowe powinny być amortyzowane liniowo ze stawką wynoszącą 20%. Ponadto roczne odpisy należy dokładnie podzielić przez liczbę miesięcy. Dzięki temu można będzie w prosty sposób uzyskać wysokość raty odpisu amortyzacyjnego. W przypadku, gdy omawiany pojazd kosztowałby 100 tysięcy złotych, ratę powinno się policzyć w taki sposób:

100 000 x 20% = 20 000 zł
20 000 : 12 = 1666,66 zł

Nie można zapomnieć, aby podczas obliczania wysokości odpisu, wziąć pod uwagę limit w wysokości 150 tysięcy złotych lub 225 000 złotych w przypadku samochodów elektrycznych. Oznacza to tym samym, że kupując auto za 300 tysięcy, możliwe byłoby odliczanie 5 tysięcy złotych miesięcznie. Z kolei według wspomnianego limitu można będzie zastosować odpisy, które będą wynosiły maksymalnie 2500 złotych miesięcznie.

Amortyzacja przyspieszona

Rozwiązanie przeznaczone jest dla samochodów, które są intensywnie używane. Pojazdy wykorzystywane w terenie można amortyzować zdecydowanie szybciej. W najprostszym możliwym ujęciu amortyzacja liniowa mnożona jest przez współczynnik 1.4. Dzięki temu możliwe będzie przyjęcie stawki wynoszącej 28% rocznie.

Amortyzacja samochodów używanych

Koniecznie należy zdawać sobie sprawę, że samochody używane można bez większego problemu amortyzować stawkami indywidualnymi. Przedsiębiorcy przysługuje wtedy prawo do zastosowania stawki, która wynosi 40% w skali roku. W przypadku dokonania zakupu samochodu używanego o wartości 150 tysięcy złotych za gotówkę, możliwe jest odpisanie nawet 5 tysięcy złotych miesięcznie, a następnie sprzedanie pojazdu po 2,5 roku amortyzacji. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla wszystkich właścicieli firm, którym zależy przede wszystkim na podwyższeniu kosztów związanych z prowadzeniem działalności, a także obniżeniem podatku dochodowego.

Amortyzacja jednorazowa

Rozwiązanie przeznaczone jest dla tanich samochodów. koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że za środki trwałe uznawane są przedmioty, których wartość wynosi więcej niż 10 tysięcy złotych netto w przypadku płatników VAT, a także 10 tysięcy złotych brutto w przypadku osób, które zostały zwolnione z VAT. W najprostszym możliwym ujęciu oznacza to, że przedsiębiorca, który dokona zakupu samochodu o wartości mniejszej niż 10 tysięcy złotych, nie będzie miał możliwości go amortyzować. Wystarczy wtedy jednorazowo uwzględnić go w kosztach przedsiębiorstwa. Rekomendowane jest przed podjęciem ostatecznej decyzji skonsultować się z księgową. Można mieć wtedy całkowitą pewność, że nie zostanie popełniony błąd.

Udostępnij